my email

info@hatamibeygi.com

تجهیزات بتنی حاتمی بیگی 09177146769 _ 09171125041

my phone

فروش بست داربست

سازه داربست از متصل نمودن لوله های داربستی ساخته می شود این لوله ها توسط  بست های ویژه ای به یکدیگر متصل می شوند.

تجهیزات بتنی حاتمی بیگی در شیراز آماده ارائه ارسال و دریافت بست داربست به سراسر کشور می باشد.

دیدگاه شماکلیه حقوق مادی و معنوی برای تجهیزات بتنی حاتمی بیگی محفوظ می‌باشد.

zeusir.com طراحی و راه اندازی وب سایت